مقالات و پایان نامه ها

b (3658)

دانشگاه زنجان دانشکده مهندسي پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته کامپيوتر گرايش نرمافزار عنوان: ارايه‌ي يک روش مسيريابي براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با هدف افزايش طول عمر شبکه تحقيق و نگارش عباس کريمي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3669)

دانشگاه علوم و تحقيقات واحد کرمانشاه پايان ‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” رشته: مهندسي شيمي گرايش:بيوتکنولوژي عنوان: ساخت حسگر الکتروشيميايي نانو ساختار جهت اندازه گيري ميزان سم آلوده کننده آترازين موجود در آب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3659)

دانشگاه زنجان دانشکده مهندسي پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته کامپيوتر گرايش نرمافزار عنوان: ارايه‌ي يک روش مسيريابي براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با هدف افزايش طول عمر شبکه تحقيق و نگارش عباس کريمي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3670)

دانشکده علوم پايان نامهي کارشناسي ارشد رشتهي زيست شناسي سلولي و مولکولي بررسي ارتباط چند شکلي ژنتيکي ژن هايCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پيوند کليه به کوشش مهسا صحرائيان استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3660)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين دانشکده بهداشت پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته بهداشت و ايمني مواد غذايي عنوان بررسي اثر جاشير بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي و ميكروبي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3671)

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دانشكده مهندسي عمران پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد، رشته مهندسي عمران – زلزله موضوع: ضريب رفتار در اتصالات نيمه‌صلب به روش تئوري و عملي اساتيدراهنما: دکترغلامرضا عبدا… زاده دکترعلي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3661)

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي رشته مديريت عنوان: نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآيي كاركنان اداره دارايي استاد مربوطه: تهيه کننده: سال تحصيلي تقديم به : پدر و مادر عزيزم که دعاي خيرشان هميشه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3662)

فهرست عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و مروري برمقالات……………………………………………………………………………..7 جنين شناسي شکاف لب و کام………………………………………………………………………………………………………8 شيوع شکاف لب و کام …………………………………………………………………………………………………………………..10 نقايص دنداني ايجاد شده در خطوط شکاف…………………………………………………………………………………..11 اتيولوژي شکاف……………………………………………………………………………………………………………………………….12 ويژگي هاي باليني شکاف لب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3663)

برنامه ريزي شهري جهت توسعه پايدار و عدالت اجتماعي چکيده: دسترسي عادلانه به زمين و استفاده بهينه از آن از مولفه هاي اساسي در توسعه پايدار و عدالت اجتماعي است . امروزه مفهوم زمين وفضاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3642)

مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي انتخاب پروژه هاي استراتژيک مبتني بر نگاه منبع محور استاد راهنما : دکتر محسن اکبرپور شيرازي استاد مشاور: دکتر نيکبخش جواديان دانشجو: سحر نورمنور پاييز Read more…

By 92, ago