مقالات و پایان نامه ها

b (3671)

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دانشكده مهندسي عمران پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد، رشته مهندسي عمران – زلزله موضوع: ضريب رفتار در اتصالات نيمه‌صلب به روش تئوري و عملي اساتيدراهنما: دکترغلامرضا عبدا… زاده دکترعلي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3670)

دانشکده علوم پايان نامهي کارشناسي ارشد رشتهي زيست شناسي سلولي و مولکولي بررسي ارتباط چند شکلي ژنتيکي ژن هايCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پيوند کليه به کوشش مهسا صحرائيان استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3669)

دانشگاه علوم و تحقيقات واحد کرمانشاه پايان ‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” رشته: مهندسي شيمي گرايش:بيوتکنولوژي عنوان: ساخت حسگر الکتروشيميايي نانو ساختار جهت اندازه گيري ميزان سم آلوده کننده آترازين موجود در آب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3668)

بررسي رابطه پنج اس و اثربخشي کارکنان اداره برق شهرستان بيرجند مقدمه اثر بخشي سازماني يک مفهوم واحد و منفرد نيست؛ بلکه موضوعي بسيار پيچيده است که مشتمل بر ترجيحات و انتظارات متفاوتي مي باشد.اثر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3667)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج دانشكده علوم گروه تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد M.Sc” ” شيمي معدني عنوان: بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3666)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده کشاورزي ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي پايان نامه کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي سجاد رضائي نوروله اساتيد راهنما دکتر عليرضا سلطاني تودِشکي دکتر محمد شايان‌نژاد 1393 دانشگاه صنعتي اصفهان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3665)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده کشاورزي ارزيابي هم‌خانواده‌هاي نفوذِ جديد در آبياري جويچه‌اي پايان نامه کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي سجاد رضائي نوروله اساتيد راهنما دکتر عليرضا سلطاني تودِشکي دکتر محمد شايان‌نژاد 1393 دانشگاه صنعتي اصفهان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3663)

برنامه ريزي شهري جهت توسعه پايدار و عدالت اجتماعي چکيده: دسترسي عادلانه به زمين و استفاده بهينه از آن از مولفه هاي اساسي در توسعه پايدار و عدالت اجتماعي است . امروزه مفهوم زمين وفضاي Read more…

By 92, ago